AE zaključavanje

Ako je kontrast između objekta i pozadine velik, kao što je slučaj prilikom snimanja pozadinski osvijetljenog objekta ili objekta u blizini prozora, izmjerite svjetlo na točki na kojoj se čini da objekt posjeduje odgovarajuću svjetlinu te zaključajte ekspoziciju prije snimanja. Da biste smanjili svjetlinu objekta, izmjerite svjetlo na točki koja je svjetlija od objekta te zaključajte ekspoziciju cijelog zaslona. Da biste objekt učinili svjetlijim, izmjerite svjetlo na točki koja je tamnija od objekta te zaključajte ekspoziciju cijelog zaslona.
  1. MENU (Camera Settings2) › [Custom Key] ili [Custom Key] › željena tipka, a potom [AEL toggle] dodijelite tipki.
  2. Fokusirajte točku prema kojoj je prilagođena ekspozicija.
  3. Pritisnite tipku kojoj je dodijeljena funkcija [AEL toggle].
    Ekspozicija se zaključava i prikazuje se (AE lock).
  4. Ponovno izoštrite objekt i pritisnite gumb okidača.
    • Za otkazivanje zaključavanja ekspozicije pritisnite tipku kojoj je dodijeljena funkcija [AEL toggle].

Savjet

  • Ako odaberete funkciju [AEL hold] pod [Custom Key] ili [Custom Key], ekspoziciju možete držati zaključanom dok gumb držite pritisnutim. Funkciju [AEL hold] nije moguće postaviti na [Left Button] ili [Right Button].

Napomena

  • Funkcija [ AEL hold] i [ AEL toggle] dostupne su samo za optičko zumiranje.