Vrijeme snimanja filmova

U tablici u nastavku prikazan je približan broj ukupnog vremena snimanja upotrebom memorijske kartice formatirane ovim fotoaparatom. Vrijednosti se mogu razlikovati ovisno o uvjetima snimanja i vrsti upotrijebljene memorijske kartice.

Vremena snimanja kada je format [File Format] postavljen na [XAVC S 4K] i [XAVC S HD] vremena su snimanja s funkcijom [Proxy Recording] isključenom s [Off].

(h (sat), min (minuta))

8 GB 32 GB 64 GB 256 GB
XAVC S 4K 30p 100M/25p 100M 8 min 35 min 1 h 15 min 5 h 5 min
XAVC S 4K 30p 60M/25p 60M 10 min 55 min 2 h 8 h 5 min
XAVC S 4K 24p 100M*/– 8 min 35 min 1 h 15 min 5 h 5 min
XAVC S 4K 24p 60M*/– 10 min 55 min 2 h 8 h 5 min
XAVC S HD 120p 100M/100p 100M 8 min 35 min 1 h 15 min 5 h 5 min
XAVC S HD 120p 60M/100p 60M 10 min 55 min 2 h 8 h 5 min
XAVC S HD 60p 50M/50p 50M 15 min 1 h 10 min 2 h 25 min 10 h
XAVC S HD 60p 25M/50p 25M 30 min 2 h 20 min 4 h 50 min 19 h 30 min
XAVC S HD 30p 50M/25p 50M 15 min 1 h 10 min 2 h 25 min 10 h
XAVC S HD 30p 16M/25p 16M 50 min 3 h 40 min 7 h 25 min 29 h 55 min
XAVC S HD 24p 50M*/– 15 min 1 h 10 min 2 h 25 min 10 h
AVCHD 60i 24M(FX)/50i 24M(FX) 40 min 2 h 55 min 6 h 24 h 15 min
AVCHD 60i 17M(FH)/50i 17M(FH) 55 min 4 h 5 min 8 h 15 min 33 h 15 min

*Samo kada je stavka [Birač NTSC/PAL] postavljena na NTSC.

 • Vrijeme dostupno za snimanje videozapisa ovisi o formatu datoteke/postavkama snimanja za videozapise, memorijskoj kartici, temperaturi okoline, mrežnoj okolini Wi-Fi, stanju fotoaparata prije početka snimanja te stanju i napunjenosti baterije.
  Maksimalno kontinuirano vrijeme sesije snimanja jednog videozapisa je približno 13 sati. Pri snimanju videozapisa XAVC S 4K ili XAVC S HD u 120p/100p, vrijeme potrebno za kontinuirano snimanje je približno 5 minuta (ograničeno specifikacijama proizvoda). Međutim, kada je funkcija [Auto Power OFF Temp.] postavljena na [High], videozapise možete kontinuirano snimati dulje od 5 minuta.

Napomena

 • Vrijeme snimanja videozapisa razlikuje se jer je fotoaparat opremljen funkcijom VBR (varijabilna brzina prijenosa) koja automatski prilagođava kvalitetu slike ovisno o sceni koja se snima. Kada snimate objekt koji se brzo kreće, slika je jasnija, ali vrijeme snimanja je kraće jer je potrebno više memorije za snimanje. Vrijeme snimanja ovisi i o uvjetima snimanja, objektu ili postavkama kvalitete/veličine slike.
 • Prikazana su vremena snimanja na memorijsku karticu tvrtke Sony.

Napomene o neprekidnom snimanju videozapisa

 • Za snimanje filmova visoke kvalitete i neprekidno snimanje velike brzine potrebno je mnogo energije. Stoga će, ako nastavite snimati, temperatura u fotoaparatu, osobito temperatura slikovnog senzora, porasti. U takvim se slučajevima fotoaparat automatski isključuje jer se njegova površina zagrijala na visoku temperaturu ili visoka temperatura utječe na kvalitetu slika ili na interni mehanizam fotoaparata.
 • Vrijeme raspoloživo za neprekidno snimanje filmova uz zadane postavke nakon određenog vremena isključenja napajanja navedeno je u nastavku. Sljedeće vrijednosti prikazuju neprekidno vrijeme od početka do prekida snimanja na fotoaparatu.
  Temp. za auto. isklj.  Standardno Visoko
  File Format XAVC S HD XAVC S 4K XAVC S HD XAVC S 4K
  Temperatura okoline: 20 °C Pribl. 30 minuta Pribl. 5 minuta Pribl. 30 minuta Pribl. 30 minuta
  Temperatura okoline: 30 °C Pribl. 30 minuta Pribl. 5 minuta Pribl. 30 minuta Pribl. 30 minuta
  Temperatura okoline: 40 °C Pribl. 20 minuta Pribl. 5 minuta Pribl. 20 minuta Pribl. 20 minuta

  HD: XAVC S HD (60p 50M/50p 50M, kada fotoaparat nije povezan vezom Wi-Fi)

  4K: XAVC S 4K (24p 60M/25p 60M, kada fotoaparat nije povezan vezom Wi-Fi)

 • Raspoloživo vrijeme za snimanje videozapisa razlikuje se ovisno o temperaturi, formatu datoteke/postavkama snimanja za videozapise, okruženju Wi-Fi mreže ili stanju fotoaparata prije početka snimanja. Ako često izvršavate rekompoziciju ili snimate slike nakon uključivanja napajanja, temperatura u fotoaparatu će porasti i raspoloživo vrijeme snimanja bit će kraće.
 • Ako se prikaže ikona , temperatura fotoaparata je porasla.
 • Ako fotoaparat prestane snimati film zbog visoke temperature, isključite napajanje i pustite da se fotoaparat ohladi. Počnite snimati nakon što se u potpunosti spusti temperatura fotoaparata.
 • Ako se budete pridržavali sljedećih savjeta, moći ćete dulje snimati filmove.
  • Držite fotoaparat dalje od izravnog sunčevog svjetla.
  • Isključite fotoaparat kada se ne upotrebljava.
 • Kada je [File Format] postavljen na [AVCHD], veličina datoteke videozapisa ograničena je na otpr. 2 GB. Ako veličina datoteke videozapisa dostigne otpr. 2 GB tijekom snimanja, automatski će se stvoriti nova datoteka videozapisa.