Priključivanje napajanja iz zidne utičnice

Upotrijebite isporučeni izmjenični adapter kako biste tijekom punjenja putem zidne utičnice snimali i reproducirali slike. Na taj način štedite bateriju fotoaparata.

 1. Umetnite komplet baterija u fotoaparat.
 2. Priključite fotoaparat u zidnu utičnicu pomoću mikro USB kabela (priložen) i adaptera za izmjeničnu struju (priložen).

Napomena

 • Ako baterija nije dovoljno napunjena, fotoaparat se neće uključiti. Umetnite dostatno napunjen komplet baterija u fotoaparat.
 • Ako upotrebljavate fotoaparat tijekom punjenja putem zidne utičnice, prikazuje li se na monitoru ikona koja prikazuje napredak punjenja putem USB priključka ().
 • Ne vadite komplet baterija dok je uključeno napajanje putem zidne utičnice. Ako izvadite komplet baterija, fotoaparat će se isključiti.
 • Paket baterija nemojte uklanjati dok svijetli lampica za pristup. Moguće je oštećenje podataka na memorijskoj kartici.
 • Sve dok je uključeno napajanje, komplet baterija neće se puniti čak ni ako se fotoaparat priključi u adapter za izmjeničnu struju.
 • U određenim je uvjetima moguće dodatno napajanje iz kompleta baterija čak i kada upotrebljavate adapter za izmjeničnu struju.
 • Ne vadite mikro USB kabel dok je uključeno napajanje putem zidne utičnice. Prije nego što uklonite mikro USB kabel, isključite fotoaparat.
 • Dok je u tijeku napajanje iz zidne utičnice, moguće je skraćivanje vremena neprekidnog snimanja ovisno o temperaturi fotoaparata i baterije.
 • Prije upotrebe mobilnog punjača kao izvora napajanja provjerite je li potpuno napunjen. Usto, tijekom upotrebe pripazite na preostalu razinu napunjenosti mobilnog punjača.