Brisanje više odabranih slika (Delete)

Možete obrisati više odabranih slika. Nakon što obrišete sliku, ne možete je vratiti. Prethodno potvrdite sliku koju želite izbrisati.

  1. MENU(Playback) › [Delete] › željena postavka.

Pojedinosti stavke izbornika

Višestruke slike:
Briše odabrane slike.

(1) Odaberite slike koju želite izbrisati i pritisnite sredinu upravljačkog kotačića. U potvrdnom okviru prikazuje se oznaka . Za poništavanje odabira ponovno pritisnite sredinu kako biste uklonili oznaku .

(2) Za brisanje drugih slika ponovite korak (1).

(3) MENU[OK].

Sve u toj mapi:
Briše sve fotografije u odabranoj mapi.
Sve s tim datumom:
Brisanje svih slika snimljenih na odabrani datum.
All Other Than This Img.:
Brisanje svih slika u grupi, osim odabranih.
All Images in This Group:
Brisanje svih slika u odabranoj grupi.

Savjet

  • Pokrenite funkciju [Format] za brisanje svih slika, uključujući zaštićene slike.
  • Za prikaz željene mape ili datuma sljedećim postupkom tijekom reprodukcije odaberite željenu mapu ili datum:
    Ručica (Image Index) › upravljačkim kotačićem odaberite traku na lijevoj strani › gornjom/donjom stranom upravljačkog kotačića odaberite željenu mapu ili datum.
  • Ako pod [Multiple Img.] odaberete grupu, brišu se sve slike u grupi. Za odabir i brisanje određenih slika iz grupe primijenite funkciju [Multiple Img.] tijekom prikaza slika u grupi.

Napomena

  • Zaštićene slike nije moguće izbrisati.
  • Potom je moguće odabrati različite stavke izbornika sukladno postavci [View Mode] i odabranom sadržaju.