Autopor./Samook. 

Možete promijeniti kut monitora i snimati slike dok gledate u monitor.

  1. MENU (Camera Settings1) › [Self-portrait/ -timer] [On].
  2. Nagnite monitor prema gore za približno 180° i usmjerite objektiv prema sebi.

  3. Pritisnite gumb okidača. Umjesto toga, dodirnite objekt na monitoru.
    Proizvod započinje snimati pomoću mjerača vremena nakon 3 sekunde.

Savjet

  • Ako želite upotrebljavati način okidanja koji nije način samookidača od 3 sekunde, prvo postavite funkciju [Self-portrait/ -timer] na način [Off], a zatim nagnite monitor prema gore za približno 180 stupnjeva.