Stvaranje Blu-ray diskova s videozapisima s kvalitetom slike visoke rezolucije

Možete stvoriti Blu-ray diskove koji se mogu reproducirati na uređajima za reprodukciju Blu-ray diskova (na primjer, uređaji za reprodukciju Blu-ray diskova tvrtke Sony, PlayStation 4 itd.).

A. Stvaranje računalom

Na računalu sa sustavom Windows možete kopirati videozapise uvezene na računalo i stvoriti Blu-ray diskove pomoću aplikacije PlayMemories Home.
Računalo mora imati mogućnost stvaranja Blu-ray diskova.
Kada prvi put stvorite Blu-ray disk, priključite fotoaparat na računalo USB kabelom. Potreban softver automatski se dodaje na računalo. (Potrebna je internetska veza).

Pojedinosti o stvaranju diska pomoću aplikacije PlayMemories Home potražite u odjeljku pomoći za PlayMemories Home.

B. B. Stvaranje drugim uređajima

Blu-ray diskove možete stvoriti i pomoću Blu-ray snimača, itd.
Pojedinosti potražite u uputama za upotrebu uređaja.

Napomena

  • Pri stvaranju Blu-ray diskova aplikacijom PlayMemories Home iz videozapisa snimljenih u formatu videozapisa XAVC S, kvaliteta slike konvertira se u 1920×1080 (60i/50i). Nije moguće stvoriti disk s originalnom kvalitetom slike.
    Za snimanje videozapisa s originalnom kvalitetom slike kopirajte videozapise na računalo ili vanjski medij.