Poruke upozorenja

Set Area/Date/Time.

 • Postavite područje, datum i vrijeme. Ako duže vrijeme niste upotrebljavali proizvod, napunite unutarnju rezervnu bateriju s mogućnošću ponovnog punjenja.

Memorijsku karticu nije moguće upotrijebiti. Formatirati?

 • Memorijska kartica formatirana je na računalu i format datoteke je promijenjen. Odaberite [Enter] i potom formatirajte memorijsku karticu. Možete ponovno upotrijebiti memorijsku karticu, ali će svi prethodni podaci na memorijskoj kartici biti izbrisani. Za dovršavanje formatiranja potrebno je neko vrijeme. Ako se poruka i dalje prikazuje, zamijenite memorijsku karticu.

Pogreška memorijske kartice

 • Umetnuta je nekompatibilna memorijska kartica.
 • Formatiranje nije uspjelo. Ponovno formatirajte memorijsku karticu.

Memorijsku karticu nije moguće očitati. Ponovo umetnite memorijsku karticu.

 • Umetnuta je nekompatibilna memorijska kartica.
 • Memorijska je kartica oštećena.
 • Odjeljak terminala memorijske kartice je prljav.

Memorijska kartica je zaključana.

 • Upotrebljavate memorijsku karticu s prekidačem za zaštitu od pisanja ili za zaštitu od brisanja i prekidač je postavljen u položaj LOCK. Postavite prekidač u položaj snimanja.

Zatvarač se ne može otvoriti jer memorijska kartica nije umetnuta.

 • Memorijska kartica nije umetnuta.
 • Za otpuštanje zatvarača bez umetanja memorijske kartice u fotoaparat postavite stavku [Release w/o Card] na [Enable]. U tom slučaju slike se neće spremati.

Moguće je da memorijska kartica ne može normalno snimati i reproducirati.

 • Umetnuta je nekompatibilna memorijska kartica.

Obrada...

 • Pri provedbi smanjenja šuma dolazi do postupka smanjenja. Tijekom postupka smanjenja ne možete snimati.

Nije moguće prikazati.

 • Slike snimljene drugim proizvodima ili slike promijenjene na računalu možda se neće moći prikazati.
 • Obrađivanje na računalu, kao što je brisanje slikovnih datoteka, može uzrokovati nedosljednosti u datotekama baze podataka slika. Popravite datoteke baze podataka slika.

Tiskanje nije moguće.

 • Pokušali ste označiti RAW slike oznakom DPOF.

Povišena interna temperatura. Pričekajte da se ohladi.

 • Proizvod se ugrijao jer ste neprekidno snimali. Isključite napajanje, rashladite proizvod te pričekajte dok proizvod ne bude spreman za ponovno snimanje.


 • Duže vrijeme ste snimali slike i temperatura proizvoda je narasla.


 • Broj slika premašuje broj za koji je moguće upravljanje datuma u datoteci baze podataka u proizvodu.


 • Nije moguće registrirati u datoteku baze podataka. Aplikacijom PlayMemories Home uvezite sve slike na računalo i izvadite memorijsku karticu.

Pogreška datoteke slikovne baze podat.

 • Došlo je do pogreške u datoteci baze podataka slika. Odaberite [Setup][Recover Image DB].

Pogreška sustava
Pogreška fotoaparata. Isključite pa uključite napajanje.

 • Uklonite komplet baterija i ponovno ga umetnite. Ako se poruka često prikazuje, obratite se lokalnom ovlaštenom servisu tvrtke Sony.

Pogreška datoteke u bazi podataka slika. Povratiti?

 • Snimanje i reprodukcija videozapisa AVCHD nije moguće jer je datoteka u bazi podataka slika oštećena. Povratite datoteku u bazi podataka slika prateći upute na zaslonu.

Nije moguće uvećati.
Rotiranje slike nije moguće.

 • Slike snimljene drugim proizvodima možda se neće moći povećati ili okrenuti.

Stvaranje dodatnih mapa nije moguće.

 • Mapa na memorijskoj kartici ima prve tri znamenke „999”. Više ne možete stvarati nove mape na ovom fotoaparatu.