Postavka zebre

Postavlja uzorak zebre koji se prikazuje iznad dijela slike ako razina svjetline ispunjava postavljenu razinu IRE. Upotrijebite taj zebrasti uzorak kao vodič za prilagođavanje svjetline.

  1. MENU (Camera Settings2) › [Zebra Setting] › željena postavka.

Pojedinosti stavke izbornika

Zebra Display:
Odabir prikaza uzorka sebre.
Zebra Level:
Podešava razinu svjetline uzorka zebre.

Savjet

  • Registriranjem vrijednosti možete provjeriti ispravnost ekspozicije ili prevelike ekspozicije, kao i razinu svjetline funkcije [Zebra Level]. Postavke za potvrdu ispravne ekspozicije i ispravne prevelike ekspozicije registriraju se u zadanim postavkama pod [Custom1], odnosno [Custom2].
  • Za provjeru ispravne ekspozicije postavite standardnu vrijednost i raspon za razinu svjetline. Zebrasti uzorak pojavit će se na područjima koja se nalaze unutar raspona koji postavite.
  • Za provjeru prevelike ekspozicije postavite minimalnu vrijednost za razinu svjetline. Uzorak zebre prikazuje se iznad područja čija je razina svjetline jednaka ili viša od zadane vrijednosti.

Napomena

  • Uzorak zebre ne prikazuje se na uređajima povezanima kabelom HDMI.