Zaštita slika (Protect)

Štiti snimljene slike od slučajnog brisanja. Na zaštićenim slikama prikazuje se oznaka .

  1. MENU(Playback) › [Protect] › željena postavka.

Pojedinosti stavke izbornika

Višestruke slike:

Primjena zaštite na više odabranih slika.

(1) Odaberite sliku koju želite zaštititi i pritisnite sredinu upravljačkog kotačića. U potvrdnom okviru prikazuje se oznaka . Za poništavanje odabira ponovno pritisnite sredinu kako biste uklonili oznaku .

(2) Za zaštitu drugih slika ponovite korak (1).

(3) MENU[OK].

Sve u toj mapi:
Štiti sve slike u odabranoj mapi.
Sve s tim datumom:
Zaštita svih slika snimljenih na odabrani datum.
Poništi sve u toj mapi:
Otkazuje zaštitu svih slika u odabranoj mapi.
Poništi sve s tim dat.:
Uklanjanje zaštite svih slika snimljenih na odabrani datum.
All Images in This Group:
Zaštita svih slika u odabranoj grupi.
Cancel All in This Group:
Uklanjanje zaštite svih slika u odabranoj grupi.

Savjet

  • Dodjelom funkcije [Protect] tipki po izboru pod MENU › (Camera Settings2) › [Custom Key] možete zaštititi slike ili ukinuti zaštitu jednostavnom pritiskom tipke.
  • Ako pod [Multiple Img.] odaberete grupu, zaštićuju se sve slike u grupi. Za odabir i zaštitu određenih slika iz grupe primijenite funkciju [Multiple Img.] tijekom prikaza slika u grupi.

Napomena

  • Potom je moguće odabrati različite stavke izbornika sukladno postavci [View Mode] i odabranom sadržaju.