Svjetlina tražila

Pri upotrebi tražila proizvod svjetlinu tražila podešava okolini.

  1. MENU(Setup) › [Viewfinder Bright.] › željena postavka.

Pojedinosti stavke izbornika

Automatski:
Automatski prilagođava svjetlinu.
Ručno:
Odabire svjetlinu tražila unutar raspona od –2 do +2.

Napomena

  • Svjetlinu tražila nije moguće prilagoditi u sljedećim situacijama. Maksimalna svjetlina bit će [±0].
    • Kada je mogućnost [Format datoteke] postavljena na [XAVC S 4K].
    • Kada je format [File Format] postavljen na [XAVC S HD], a funkcija [Record Setting] na [120p]/[100p].