Reprodukcija fotografija

Reproducira snimljene slike.

  1. Pritisnite gumb (reprodukcija) za prebacivanje u način reprodukcije.
  2. Odaberite sliku kotačićem za upravljanje.
    • Slike snimljene kontinuiranim snimanjem ili snimanjem s intervalima prikazuju se kao jedna grupa. Za reprodukciju slika u grupi pritisnite sredinu upravljačkog kotačića.

Savjet

  • Proizvod stvara datoteku baze podataka slika na memorijskoj kartici koja služi za snimanje i reprodukciju slika. Slika koja nije registrirana u datoteci baze podataka slika možda se neće moći ispravno reproducirati. Za reprodukciju slika snimljenih drugim uređajima registrirajte te slike u bazu podataka slika s MENU (Setup)[Recover Image DB].
  • Ako reproducirate slike odmah nakon neprekidnog snimanja, na monitoru se može prikazati ikona koja označava da se podaci upisuju/broj preostalih slika koje treba zapisati. Tijekom upisivanja neke funkcije neće biti dostupne.
  • Sliku također možete povećati s dva dodira monitora. Uz to, povećani položaj na monitoru možete vući i pomicati. Prethodno uključite funkciju [Touch Operation] postavljanjem na [On].