Postavke markera (videozapis)

Određuje markere koji će se prikazivati tijekom snimanja videozapisa.

  1. MENU(Camera Settings2) › [Marker Settings] › željena postavka.

Pojedinosti stavke izbornika

Središte:
Određuje treba li se marker središta prikazivati na sredini zaslona snimanja.
[Off]/[On]
Omjer:
Postavlja prikazivanje omjera markera.
[Off]/[4:3]/[13:9]/[14:9]/[15:9]/[1.66:1]/[1.85:1]/[2.35:1]
Sigurno područje:
Postavlja prikaz sigurnog područja. To postaje standardni raspon koji kućni TV može primiti.
[Off]/[80%]/[90%]
Okvir:
Određuje hoće li se okvir prikazivati. Možete potvrditi treba li objekt biti postavljen paralelno ili okomito u odnosu na tlo.
[Off]/[On]

Savjet

  • Istovremeno možete prikazati više oznaka.
  • Postavite objekt na križić [Guideframe] radi postizanja uravnotežene kompozicije.