Zamjena fotografija i videozapisa (View Mode)

Postavlja način prikaza (način prikaza slike).

  1. MENU(Playback) › [View Mode] › željena postavka.

Pojedinosti stavke izbornika

Prikaz datuma:
Prikazuje slike prema datumu.
Prikaz mape (Fotog.):
Prikazuje samo fotografije.
AVCHD View:
Prikazuje samo videozapise formata AVCHD.
XAVC S HD View:
Prikazuju se samo videozapisi u formatu XAVC S HD.
XAVC S 4K View:
Prikazuju se samo videozapisi u formatu XAVC S 4K.