Prekid veze fotoaparata s računalom

Obavite korake 1 i 2 u nastavku prije izvođenja sljedećih radnji:

  • Odspajanje mikro USB kabela.
  • Vađenje memorijske kartice.
  • Isključivanje proizvoda.

  1. Pritisnite (Sigurno uklanjanje hardvera i izbacivanje medija) na programskoj traci.
  2. Kliknite prikazanu poruku.

Napomena

  • Na računalima MAC povucite i ispustite ikonu memorijske kartice ili ikonu pogona u ikonu "Smeće". Kamera će se odspojiti s računala.
  • Na nekim računalima ikona za prekid veze možda se neće prikazati. U tom slučaju možete preskočiti prethodne korake.
  • Mikro USB kabel nemojte uklanjati iz fotoaparata dok lampica za pristup svijetli. Može doći do oštećenja podataka.