PC Remote Settings: Lok. za sprem. fotografija

Postavljanje spremanja fotografija na fotoaparat i računalo tijekom daljinskog snimanja s računala (PC Remote). Postavka je praktična kada želite pregledati snimljene slike na fotoaparatu bez puštanja fotoaparata.

*PC Remote: Upotrebljava Imaging Edge (daljinsko upravljanje) za upravljanje proizvodom s računala, uključujući funkcije poput snimanja i spremanja slika na računalo.

  1. MENU (Setup) › [PC Remote Settings][Still Img. Save Dest.] › željena postavka.

Pojedinosti stavke izbornika

PC Only:
Spremanje fotografija samo na računalo.
PC+Camera:
Spremanje fotografija na računalo i fotoaparat.
Camera Only :
Spremanje fotografija samo na fotoaparat.

Napomena

  • Ako na umetnutu memorijsku karticu nije moguće snimati, ne možete snimati fotografije čak ni ako odaberete [Camera Only] ili [PC+Camera].
  • Ako odaberete [Camera Only] ili [PC+Camera], a u fotoaparat je umetnuta memorijska kartica, okidač ne možete otpustiti čak i ako je funkcija [Release w/o Card] omogućena s [Enable].
  • Tijekom reprodukcije fotografija na fotoaparatu ne možete daljinski snimati računalom (PC Remote).