Kvaliteta zaslona

Možete promijeniti kvalitetu zaslona.

  1. MENU(Setup) › [Display Quality] › željena postavka.

Pojedinosti stavke izbornika

High:
Prikazuje u visokoj kvaliteti.

Standardno:
Prikazuje u standardnoj kvaliteti.

Napomena

  • Kada je postavljeno [High], potrošnja baterije bit će veća nego kad je postavljeno [Standard].
  • Pri povećanju temperature fotoaparata postavke se mogu zaključati na [Standard].