Send to Computer

Slike pohranjene na proizvodu možete prenijeti na računalo spojeno na bežičnu pristupnu točku ili bežični širokopojasni usmjerivač te tako jednostavno napraviti sigurnosne kopije. Prije nego što započnete ovaj postupak, instalirajte aplikaciju PlayMemories Home na računalo i registrirajte pristupnu točku na proizvodu.

  1. Pokrenite računalo.
  2. MENU(Network) › [Send to Computer].

Napomena

  • Ovisno o postavkama aplikacije na računalu, proizvod će se isključiti nakon spremanja slika na računalo.
  • Slike s proizvoda odjednom možete prenositi samo na jedno računalo.
  • Ako želite prenositi slike na drugo računalo, spojite proizvod i računalo preko USB veze i slijedite upute u aplikaciji PlayMemories Home.
  • Proxy videozapise nije moguće prenijeti.