Određivanje slika za ispisivanje (Specify Printing)

Možete unaprijed odrediti na memorijskoj kartici koje fotografije želite poslije ispisati. Ikona (redoslijed ispisa) pojavit će se na određenim slikama. S DPOF se označava format naručivanja digitalnog ispisa "Digital Print Order Format".
Postavka DPOF zadržava se nakon ispisivanja slike. Preporučujemo prekinuti postavku nakon ispisivanja.

  1. MENU(Playback) › [Specify Printing] › željena postavka.

Pojedinosti stavke izbornika

Višestruke slike:

Odabire slike za slanje naloga za ispis.

(1) Odaberite sliku i pritisnite sredinu upravljačkog kotačića. U potvrdnom okviru prikazuje se oznaka . Za poništavanje odabira ponovno pritisnite sredinu i izbrišite oznaku .

(2) Za ispisivanje drugih slika ponovite korak (1). Za odabir slika od određenog datuma ili u određenoj mapi, označite potvrdni okvir za datum ili mapu.

(3) MENU[OK].

Otkaži sve:
Briše sve oznake DPOF.
Postavke ispisa:
Određuje hoće li se ispisati datum na slikama registriranima s oznakama DPOF.
  • Položaj ili veličina datuma (unutar ili izvan slike) može se razlikovati ovisno o pisaču.

Napomena

  • Oznaku DPOF ne možete dodati sljedećim datotekama:
    • slike RAW formata
  • Broj kopija nije moguće odrediti.
  • Neki pisači ne podržavaju funkciju ispisivanja datuma.