Panorama: Size

Postavlja veličinu slike prilikom snimanja panoramskih slika. Veličina slike razlikuje se ovisno o funkciji [Panorama: Direction].

  1. MENU (Camera Settings1) › [Panorama: Size] › željena postavka.

Pojedinosti stavke izbornika

Kada je funkcija [Panorama: Direction] postavljena na [Up] ili [Down]

Standardno: 3872×2160

Wide: 5536×2160


Kada je funkcija [Panorama: Direction] postavljena na [Left] ili [Right]

Standardno: 8192×1856

Wide: 12416×1856