Stvaranje DVD diskova s videozapisima sa standardnom kvalitetom slike

Možete stvoriti DVD diskove koji se mogu reproducirati na običnim uređajima za reprodukciju DVD diskova (DVD uređaji za reprodukciju, računala koja mogu reproducirati DVD diskove itd.).

A. Stvaranje računalom

Na računalu sa sustavom Windows možete kopirati videozapise uvezene na računalo i stvoriti DVD disk pomoću aplikacije PlayMemories Home.
Računalo mora imati mogućnost stvaranja DVD diskova.
Kada prvi put stvorite DVD disk, priključite fotoaparat na računalo USB kabelom. Instalirajte odgovarajući softverski dodatak prema uputama na zaslonu. (Potrebna je internetska veza.)

Pojedinosti o stvaranju diska pomoću aplikacije PlayMemories Home potražite u odjeljku pomoći za PlayMemories Home.

B. B. Stvaranje drugim uređajima

DVD diskove možete stvoriti i pomoću Blu-ray snimača, HDD snimača itd.
Pojedinosti potražite u uputama za upotrebu uređaja.