Rating Set(Custom Key)

Postavlja dostupan broj pri ocjenjivanju slika tipkom kojoj ste dodijelili funkciju [Rating] s [Custom Key].

  1. MENU (Playback) › [Rating Set(Custom Key)].
  2. Dodajte oznaku broju koji želite aktivirati.
    Označeni broj možete odabrati pri postavljanju funkcije [Rating] prilagodljivom tipkom.