Registriranje lica (Naredi razmjenu)

Kada se registrira više lica kojima je potrebno dati prioritet, prioritet će dobiti lice koje se prvo registrira. Redoslijed prioriteta možete promijeniti.

  1. MENU (Camera Settings1) › [Face Registration][Order Exchanging].
  2. Odaberite lice kako biste promijenili redoslijed prioriteta.
  3. Odaberite odredište.