Auto Slow Shutter (videozapis)

Postavlja želite li automatski prilagoditi brzinu okidanja prilikom snimanja videozapisa ako je objekt taman.

  1. MENU(Camera Settings2) › [Auto Slow Shutter] › željena postavka.

Pojedinosti stavke izbornika

On:
Funkcija Auto Slow Shutter primjenjuje se. Brzina zatvarača automatski se smanjuje tijekom snimanja na tamnim lokacijama. Šum u videozapisu možete smanjiti upotrebom polaganog zatvarača prilikom snimanja na tamnim lokacijama.
Isključeno:
Funkcija Auto Slow Shutter ne primjenjuje se. Snimljeni videozapis bit će tamniji nego ako odaberete [On], no možete snimati videozapise s ujednačenijim prikazom kretanja i manjom zamućenošću objekta.

Napomena

  • Funkcija [Auto Slow Shutter] ne radi u sljedećim uvjetima:
    • Tijekom snimanja s funkcijom High Frame Rate
    • (Prioritet okidača)
    • (Ručna ekspozicija)
    • Kada funkcija [ISO] nije postavljena na [ISO AUTO]