Temp. za auto. isklj.

Postavlja temperatura fotoaparata na kojoj se fotoaparat automatski isključuje tijekom snimanja. Kada je postavljena na [High], možete nastaviti snimati čak i kada temperatura fotoaparata postane viša od uobičajene.

  1. MENU (Setup) › [Auto Power OFF Temp.] › željena postavka.

Pojedinosti stavke izbornika

Standardno:
Postavlja standardnu temperaturu za isključenje fotoaparata.
High:
Postavlja temperaturu pri kojoj se fotoaparat isključuje na višu od postavljene funkcijom [Standard].

Napomene za funkciju [Auto Power OFF Temp.] kada je postavljena na [High]

  • Nemojte snimati držeći fotoaparat u ruci. Koristite tronožac.
  • Dugotrajna ručna primjena fotoaparata može uzrokovati opekline niskom temperaturom.

Vrijeme kontinuiranog snimanja videozapisa kada je funkcija [Auto Power OFF Temp.] postavljena na [High]

Vrijeme raspoloživo za kontinuirano snimanje videozapisa uz zadane postavke nakon određenog vremena isključenja napajanja navedeno je u nastavku. Sljedeće vrijednosti prikazuju neprekidno vrijeme od početka snimanja do prekida snimanja fotoaparata.

Temperatura okoline: 20 °C
Vrijeme neprekidnog snimanja videozapisa (HD): Pribl. 30 minuta
Vrijeme neprekidnog snimanja videozapisa (4K): Pribl. 30 minuta
Temperatura okoline: 30 °C
Vrijeme neprekidnog snimanja videozapisa (HD): Pribl. 30 minuta
Vrijeme neprekidnog snimanja videozapisa (4K): Pribl. 30 minuta
Temperatura okoline: 40 °C
Vrijeme neprekidnog snimanja videozapisa (HD): Pribl. 20 minuta
Vrijeme neprekidnog snimanja videozapisa (4K): Pribl. 20 minuta

HD: XAVC S HD (60p 50M/50p 50M, kada fotoaparat nije povezan vezom Wi-Fi)

4K: XAVC S 4K (24p 60M/25p 60M, kada fotoaparat nije povezan vezom Wi-Fi)

Napomena

  • Čak i ako je funkcija [Auto Power OFF Temp.] postavljena na [High], ovisno o uvjetima ili temperaturi fotoaparata, vrijeme snimanja videozapisa ne mora se promijeniti.