Wheel Lock

Postavljanje ili poništavanje zaključavanja upravljačkog kotačića pritiskom i zadržavanjem gumba Fn (Function).

  1. MENU(Camera Settings2) › [Wheel Lock] › željena postavka.

Pojedinosti stavke izbornika

Lock:
Zaključava kotačić za upravljanje.
Unlock:
Ne zaključava kotačić za upravljanje čak ni ako pritisnete i držite tipku Fn (funkcija).

Savjet

  • Otključati možete ponovnim pritiskom gumba Fn (Function).

Napomena

  • Kada je funkcija za registriranje [AF Area Registration] uključena s [On], postavka za zaključavanje kotačića [Wheel Lock] fiksno je postavljena na [Unlock].