Motion Interval ADJ

Možete podesiti interval praćenja kretanja objekta.

  1. MENU › (Playback) › [Motion Interval ADJ] › željena postavka.