Punjenje kompleta baterija dok se nalazi u fotoaparatu

 1. Isključite napajanje.
 2. Priključite fotoaparat s umetnutim kompletom baterija na adapter za izmjeničnu struju (priložen) pomoću mikro USB kabela (priložen) i uključite adapter za izmjeničnu struju u zidnu utičnicu.

  Žaruljica punjenja na fotoaparatu (narančasta)
  svijetli: punjenje
  Isključena: punjenje završeno
  Treperi: pogreška punjenja ili je punjenje privremeno zaustavljeno jer temperatura fotoaparata nije unutar zadanog raspona

  • Vrijeme punjenja (potpuno punjenje): vrijeme punjenja je približno 150 min.
  • Gore navedeno vrijeme punjenja vrijedi za punjenje potpuno ispražnjenog kompleta baterija pri temperaturi od 25 °C (77 °F). Punjenje može potrajati duže ovisno o okolnostima upotrebe i uvjetima.
  • Žaruljica CHARGE isključuje se po dovršetku punjenja.
  • Ako se žaruljica punjenja upali i zatim odmah ugasi, komplet baterija potpuno je napunjen.

Napomena

 • Ako žaruljica punjenja treperi kada komplet baterija nije potpuno napunjen, izvadite komplet baterija ili isključite USB kabel iz fotoaparata, a zatim ga ponovno umetnite radi ponovnog punjenja.
 • Ako žaruljica punjenja na fotoaparatu treperi kada je adapter izmjenične struje uključen u zidnu utičnicu, to znači da je punjenje privremeno zaustavljeno jer je temperatura izvan preporučenog raspona. Punjenje se nastavlja kada se temperatura vrati unutar odgovarajućeg raspona. Preporučujemo vam da komplet baterija punite pri temperaturi okoline od 10°C do 30°C.
 • Prilikom upotrebe adaptera za izmjeničnu struju / punjača baterija poslužite se zidnom utičnicom u blizini. Ako dođe do kvara, odmah odspojite utikač od zidne utičnice kako biste odspojili napajanje.
  Ako upotrebljavate proizvod sa žaruljicom za punjenje, imajte na umu da proizvod nije odspojen od napajanja čak i kada je žaruljica isključena.
 • Ako uključite fotoaparat, on će se napajati iz zidne utičnice i moći ćete njime upravljati. No komplet baterija neće se puniti.
 • Ako upotrebljavate potpuno nov komplet baterija ili komplet baterija koji nije duže vrijeme upotrebljavan, žaruljica punjenja može brzo treperiti prilikom punjenja baterije. Ako se to dogodi, uklonite komplet baterija ili isključite USB kabel iz fotoaparata i ponovno ga umetnite radi ponovnog punjenja.
 • Kada je komplet baterija potpuno napunjen ili gotovo potpuno napunjen, nemojte ga neprekidno ili uzastopno puniti ako ga ne upotrebljavate. U protivnom može doći do smanjenja performansi baterije.
 • Nakon završetka punjenja isključite adapter izmjenične struje iz zidne utičnice.
 • Upotrebljavajte samo originalne komplete baterija, USB kabele (priloženi) i adaptere za izmjeničnu struju (priloženi) marke Sony.