Ctrl sa Smartphone.

Postavlja uvjet za povezivanje fotoaparata s pametnim telefonom.

  1. MENU (Network) › [Ctrl w/ Smartphone] › željena postavka.

Pojedinosti stavke izbornika

Ctrl w/ Smartphone:
Postavlja povezivanje fotoaparata i pametnog telefona vezom Wi-Fi. ([Uključeno]/[Isključeno])
Connection:
Prikazuje QR kod ili SSID za povezivanje fotoaparata s pametnim telefonom.
Always Connected:
Postavlja održavanje povezanosti fotoaparata i pametnog telefona. Kada je ova stavka uključena s [On], fotoaparat nakon povezivanja s pametnim telefonom ostaje trajno povezan s pametnim telefonom. Ako je isključena s [Off], fotoaparat se povezuje s pametnim telefonom samo pri provedbi postupka za povezivanje.

Napomena

  • Ako je funkcija [Always Connected] uključena s [On], potrošnja energije veća je nego kada je isključena s [Off].