Prikaži na TV-u

Slike možete prikazati na TV-u koji ima omogućenu mrežu tako da ih prenesete s proizvoda bez spajanja proizvoda i TV-a pomoću kabela. Za neke televizore morat ćete provesti radnje na TV-u. Pojedinosti potražite u uputama za rad priloženim uz TV.

 1. MENU(Network) › [View on TV] › željeni uređaj za povezivanje.
 2. Kada želite reproducirati slike u dijaprojekciji, pritisnite sredinu upravljačkog kotačića.

  • Za ručni prikaz sljedeće/prethodne slike pritisnite desnu/lijevu stranu upravljačkog kotačića.
  • Za promjenu uređaja kojeg povezujete pritisnite donju stranu upravljačkog kotačića, a zatim odaberite popis [Device list].

Postavke dijaprojekcija

Postavke dijaprojekcije možete promijeniti pritiskom donje strane upravljačkog kotačića.

Playback Selection:
Odabire grupu slika za prikaz.

Prikaz mape (Fotog.):
odabire između opcija [All] i [All in Folder].

Prikaz datuma:
odabire između opcija [All] i [All in Date Rng.].

Interval:
Odabir između stavki [Short] i [Long].

Efekti*:
Odabir između stavki [On] i [Off].

Velič. slike reproduk.:
Odabir između stavki [HD] i [4K].

*Postavke vrijede samo za BRAVIA TV koji je kompatibilan s funkcijama.

Napomena

 • Ovu funkciju možete upotrijebiti na TV-u koji podržava DLNA prikazivač.
 • Slike možete prikazati na TV-u s omogućenom funkcijom Wi-Fi Direct ili na TV-u s omogućenom mrežom (uključujući televizor s omogućenom žičanom mrežom).
 • Ako spojite TV i ovaj proizvod i ne upotrebljavate Wi-Fi Direct, prvo morate registrirati pristupnu točku.
 • Prikazivanje slika na TV-u može potrajati.
 • Videozapisi se ne mogu prikazivati na TV-u preko Wi-Fi mreže. Upotrijebite HDMI kabel (prodaje se zasebno).
 • Kada je funkcija [Display as Group] uključena s [On], samo se prva slika u grupi prenosi na televizor.