Rotacija Av/Tv

Postavlja smjer vrtnje upravljačkog kotačića pri promjeni vrijednosti otvora blende ili brzine okidača.

  1. MENU (Camera Settings2) › [Av/Tv Rotate] › željena postavka.

Pojedinosti stavke izbornika

Normal:
Ne mijenja smjer vrtnje upravljačkog kotačića.
Reverse:
Mijenja smjer vrtnje upravljačkog kotačića.