Birač NTSC/PAL

Reproducira videozapise snimljene proizvodom na TV-u sa sustavom NTSC/PAL.

  1. MENU (Setup) › [NTSC/PAL Selector] [Enter]

Napomena

  • Ako umetnete memorijsku karticu koja je formatirana u drugom video sustavu, pojavit će se poruka koja vas upozorava da morate ponovno formatirati karticu.
    Ako želite snimati pomoću drugog sustava, ponovno formatirajte memorijsku karticu ili upotrijebite drugu memorijsku karticu.
  • Kada provedete odabir [NTSC/PAL Selector] i promijenite zadanu postavku, na početnom zaslonu prikazuje se poruka "Running on NTSC." ili "Running on PAL.".