ISO Setting: ISO

Osjetljivost na svjetlo izražava se ISO brojem (preporučeni indeks ekspozicije). Što je taj broj veći, to je veća osjetljivost.

 1. MENU(Camera Settings1) › [ISO Setting][ISO] › željena postavka.

Pojedinosti stavke izbornika

Sm. šuma u više kad.:
Kombinira uzastopne snimke kako bi se stvorila slika s manje šuma. Pritisnite desnu stranu za prikaz zaslona za postavljanje, a potom odaberite željenu vrijednost gornjom/donjom stranom upravljačkog kotačića.
Odaberite željeni ISO broj po ISO AUTO ili ISO 100 – ISO 25600.
ISO AUTO:
automatski postavlja ISO osjetljivost.
ISO 64 – ISO 12800:
Ručno postavlja ISO osjetljivost. Odabir većeg broja povećava ISO osjetljivost.

Savjet

 • Automatski postavljen raspon ISO osjetljivosti možete promijeniti u načinu[ISO AUTO]. Odaberite [ISO AUTO] i pritisnite desnu stranu kotačića za upravljanje te postavite željene vrijednosti za [ISO AUTO Maximum] i [ISO AUTO Minimum]. Vrijednosti se također primjenjuju pri snimanju u načinu [ISO AUTO] pod [Multi Frame NR].
 • Razinu učinka smanjenja šuma možete postaviti odabirom funkcije [NR Effect] pod [Multi Frame NR].

Napomena

 • Kada je format [File Format] postavljen na [RAW] ili [RAW & JPEG], funkciju [Multi Frame NR] nije moguće odabrati.
 • Kada je odabrana funkcija [Multi Frame NR], nije moguća upotreba bljeskalice, funkcije [D-Range Optimizer] ili funkcije [Auto HDR].
 • Kada profil [Picture Profile] nije isključen s [Off], funkciju [Multi Frame NR] nije moguće odabrati.
 • Kada funkcija [Picture Effect] nije isključena s [Off], funkciju [Multi Frame NR] nije moguće odabrati.
 • [ISO AUTO] odabire se kada se upotrebljavaju sljedeće funkcije:
  • [Inteligentno autom.]
  • [Superior automatsko]
  • [Odabir scene]
  • [Panoram. snimanje]
 • Kada je ISO osjetljivost postavljena na vrijednost manju od ISO 100, može se smanjiti raspon za svjetlinu objekta koja se može snimiti (dinamički raspon).
 • Što je veća ISO vrijednost, to će se više šuma pojaviti na slikama.
 • Dostupne ISO postavke razlikovat će se ovisno o tome snimate li fotografije, snimate li videozapise ili upotrebljavate HFR.
 • ISO vrijednosti između 64 i 6400 dostupne su u sljedećim situacijama:
  • Vrsta okidača [Shutter Type] postavljena je na [Auto], a način [Drive Mode] postavljen je na [Cont. snimanje]
 • Funkcija [Multi Frame NR] nedostupna je kada je način [Drive Mode] postavljen na [Cont. Shooting] ili [Single Burst Shoot.].
 • Za snimanje videozapisa dostupne su ISO vrijednosti između 100 i 12.800. Ako je ISO vrijednost postavljena na vrijednost manju od 100, postavka automatski prelazi na 100. Kada završite snimanje videozapisa, ISO vrijednost vraća se na izvornu postavku.
 • Dostupan raspon ISO osjetljivosti razlikuje se ovisno o postavki za [Gamma] pod [Picture Profile].
 • Kada upotrebljavate značajku [Multi Frame NR], potrebno je neko vrijeme da proizvod izvrši prekrivnu obradu slika.
 • Kada odaberete [ISO AUTO] s načinom snimanja postavljenim na [P], [A], [S] ili [M], ISO osjetljivost automatski se podešava unutar zadanog raspona.