AF/MF kontrola

Dok snimate, možete jednostavno prebacivati način izoštravanja s automatskog na ručni i obrnuto, a da ne morate promijeniti položaj držanja fotoaparata.

  1. MENU › (Camera Settings2) › [Custom Key] ili [Custom Key] › željena tipka › [AF/MF Control Hold] ili [AF/MF Ctrl Toggle].

Pojedinosti stavke izbornika

AF/MF Control Hold :
Prebacuje način izoštravanja dok pritišćete tipku.
AF/MF Ctrl Toggle :
Prebacuje način izoštravanja dok ponovno ne pritisnete tipku.

Napomena

  • Funkciju [AF/MF Control Hold] možete postaviti na [Left Button] ili [Right Button] na upravljačkom kotačiću.