JPEG Image Size (fotografija)

Što je veličina slike veća, to će se više detalja reproducirati kada se slika ispiše na papiru velikog formata. Što je veličina slike manja, to će se više slika moći snimiti.

  1. MENU (Camera Settings1) › [JPEG Image Size] › željena postavka.

Pojedinosti stavke izbornika

Kada je omjer [Aspect Ratio] postavljen na 3:2
L:20M 5472×3648 piksela
M:10M 3888×2592 piksela
S:5.0M 2736×1824 piksela

Kada je omjer [Aspect Ratio] postavljen na 4:3
L:18M 4864×3648 piksela
M:10M 3648×2736 piksela
S:5.0M 2592×1944 piksela
VGA 640×480 piksela

Kada je omjer [Aspect Ratio] postavljen na 16:9
L:17M 5472×3080 piksela
M:7.5M 3648×2056 piksela
S:4.2M 2720×1528 piksela

Kada je omjer [Aspect Ratio] postavljen na 1:1
L:13M 3648×3648 piksela
M:6.5M 2544×2544 piksela
S:3.7M 1920×1920 piksela

Napomena

  • Kada je format [File Format] postavljen na [RAW] ili [RAW & JPEG], veličina datoteke za slike RAW odgovara "L".