Pos. vez. pod. o lok

Aplikacijom Imaging Edge Mobile možete dobiti podatke o lokaciji s pametnog telefona povezanog s fotoaparatom putem Bluetooth komunikacije. Dobivene podatke o lokaciji možete spremiti pri snimanju slika.

Prethodna priprema

Za upotrebu funkcije povezivanja podataka o lokaciji fotoaparata potrebna je aplikacija Imaging Edge Mobile.

Ako se "Location Information Linkage" ne prikazuje na vrhu stranice aplikacije Imaging Edge Mobile, prvo morate provesti sljedeće korake.

 1. Instalirajte aplikaciju Launch Imaging Edge Mobile na pametni telefon.

  • Aplikaciju Imaging Edge Mobile možete instalirati iz trgovine s aplikacijama na pametnom telefonu. Ako je aplikacija već instalirana, ažurirajte je na najnoviju verziju.
 2. Funkcijom fotoaparata [Send to Smartphone] prenesite prethodno snimljenu sliku na pametni telefon.

  • Nakon prijenosa slike snimljene fotoaparatom na pametni telefon, na vrhu stranice aplikacije pojavljuje se Location Information Linkage.

Radni postupak

: Radnje koje se provode na pametnom telefonu

: Radnje koje se provode na fotoaparatu

 1. : Provjerite je li na pametnom telefonu uključena funkcija Bluetooth.

  • Radnju uparivanja vezom Bluetooth nemojte provoditi na zaslonu s postavkama pametnog telefona. U rasponu od 2. do 7. koraka radnja uparivanja provodi se pomoću fotoaparata i aplikacije Imaging Edge Mobile.
  • Ako slučajno provedete 1. korak radnje uparivanja na zaslonu za postavljanje na pametnom telefonu, prekinite uparivanje i provedite radnje uparivanja od 2. do 7. koraka na fotoaparatu i u aplikaciji Imaging Edge Mobile.
 2. : Na fotoaparatu odaberite MENU (Network) › [Bluetooth Settings][Bluetooth Function] [On].

 3. : Na fotoaparatu odaberite MENU (Network) › [Bluetooth Settings] [Pairing].

 4. : Pokrenite aplikaciju Imaging Edge Mobile na pametnom telefonu i dodirnite "Location Information Linkage" (povezivanje podataka o lokaciji).

  • Ako se "Location Information Linkage" (povezivanje podataka o lokaciji) ne prikazuje, pratite korake pod "Preparation in advance" (prethodna priprema) iznad.

 5. : Uključite funkciju [Location Information Linkage] na zaslonu za postavljanje [Location Information Linkage] aplikacije Imaging Edge Mobile.

 6. : Pratite upute na zaslonu za postavljanje [Location Information Linkage] u aplikaciji Imaging Edge Mobile, a zatim odaberite fotoaparat s popisa.

 7. : Kada se na monitoru fotoaparata prikaže poruke, odaberite [OK].

  • Uparivanje fotoaparata i aplikacije Imaging Edge Mobile je dovršeno.
 8. : Na fotoaparatu odaberite MENU (Network) › [Location Info. Link Set.] [Location Info. Link] [On].

  • (ikona preuzimanja podataka o lokaciji) prikazuje se na monitoru fotoaparata. Podaci o lokaciji koje je pametni telefon preuzeo tehnologijom GPS, itd. zapisuju se pri snimanju slika.

Pojedinosti stavke izbornika

Pos. vez. Link:
Postavlja preuzimaju li se podaci o lokaciji povezivanjem s pametnim telefonom.
Auto Time Correct.:
Postavlja ispravlja li se automatski postavka datuma na fotoaparatu podacima s povezanog pametnog telefona.
Auto Area Adjust.:
Postavlja ispravlja li se automatski postavka područja na fotoaparatu podacima s povezanog pametnog telefona.

Ikone koje se prikazuju pri preuzimanju podataka o lokaciji

(preuzimanje podataka o lokaciji): Fotoaparat preuzima podatke o lokaciji.

(podatke o lokaciji nije moguće preuzeti): Fotoaparat ne može preuzeti podatke o lokaciji.

(veza Bluetooth je dostupna): Uspostavljena je veza Bluetooth s pametnim telefonom.

(veza Bluetooth je nedostupna): Nije uspostavljena veza Bluetooth s pametnim telefonom.

Savjet

 • Podatke o lokaciji mogu se povezati kada se aplikacija Imaging Edge Mobile izvodi na pametnom telefonu čak i ako je zaslon pametnog telefona isključen. Međutim, ako je fotoaparat isključen određeno vrijeme, podaci o lokaciji možda se neće povezati neposredno nakon ponovnog uključenja fotoaparata. U tom slučaju podatke o lokaciji povezuju se neposredno nakon otvaranja zaslona aplikacije Imaging Edge Mobile na pametnom telefonu.
 • Kada se aplikacija Imaging Edge Mobile ne izvodi, kao pri ponovnom pokretanju pametnog telefona, pokrenite aplikaciju Imaging Edge Mobile kako biste nastavili povezivanje podataka o lokaciji.
 • Ako funkcija povezivanja podataka o lokaciji ne radi ispravno, pregledajte sljedeće napomene i ponovno provedite uparivanje.
  • Provjerite je li na pametnom telefonu uključena funkcija Bluetooth.
  • Potvrdite kako fotoaparat nije povezan s drugim uređajima s funkcijom Bluetooth.
  • Potvrdite da je način [Airplane Mode] za fotoaparat isključen s [Off].
  • Izbrišite informacije o uparivanju za fotoaparat registrirane u aplikaciji Imaging Edge Mobile.
  • Izvedite funkciju [Reset Network Set.] fotoaparata.
 • Detaljnije upute potražite na sljedećoj stranici za podršku.
  https://www.sony.net/iem/btg/

Napomena

 • Kada inicijalizirate fotoaparat, informacije o uparivanju također se brišu. Za ponovno uparivanje, prije ponovnog pokušaja izbrišite informacije o uparivanju fotoaparata u aplikaciji Imaging Edge Mobile.
 • Podaci o lokaciji ne snimaju se kada ih nije moguće preuzeti, primjerice pri odspajanju veze Bluetooth.
 • Fotoaparat je moguće upariti s do to 15 uređaja s tehnologijom Bluetooth, no podatke o lokaciji može dijeliti samo s jednim pametnim telefonom. Ako želite preuzimati podatke o lokaciji s drugog pametnog telefona, isključite funkciju [Location Information Linkage] povezanog pametnog telefona.
 • Ako je veza Bluetooth nestabilna, između fotoaparata i uparenog pametnog telefona uklonite sve prepreke, primjerice ljude ili metalne predmete.
 • Pri uparivanju fotoaparata i pametnog telefona obavezno koristite izbornik [Location Information Linkage] u aplikaciji Imaging Edge Mobile.
 • Za primjenu funkcije povezivanja podataka o lokaciji daljinsko upravljanje [Bluetooth Rmt Ctrl] isključite s [Off].
 • Udaljenost za komunikaciju vezom Bluetooth ili Wi-Fi razlikuje se ovisno o uvjetima upotrebe.

Podržani pametni telefoni

Najnovije informacije potražite na stranici za podršku.

https://www.sony.net/iem/


 • Detalje o verzijama tehnologije Bluetooth kompatibilnima s vašim pametnim telefonom potražite na stranici proizvoda za pametni telefon.