Manual Exposure

Možete snimati uz željenu ekspoziciju prilagođavanjem brzine zatvarača i otvora blende.

 1. Postavite birač načina u položaj M (Manual Exposure).
 2. Pritisnite donju stranu upravljačkog kotačića za odabir brzine okidača ili vrijednosti otvora blende, a zatim okrećite upravljački kotačić kako biste odabrali vrijednost.
  • U načinu za ručno podešavanje ekspozicije također možete postaviti [ISO] na [ISO AUTO]. ISO vrijednost automatski se mijenja kako bi se prema postavljenoj vrijednosti otvora blende i brzine okidača postigla odgovarajuća ekspozicija.
  • Kada je funkcija [ISO] postavljena na [ISO AUTO], indikator ISO vrijednosti treperi ako je postavljena vrijednost neprikladna za odgovarajuću ekspoziciju. Ako se to dogodi, promijenite brzinu okidača ili vrijednost otvora blende.
  • Kada je funkcija [ISO] nije postavljena na [ISO AUTO], primijenite ručno mjerenje MM (Metered Manual)* kako biste provjerili vrijednost ekspozicije.
   Toward +: slike postaju svjetlije.
   Toward -: slike postaju tamnije.
   0: proizvod analizira odgovarajuću ekspoziciju.

   *Prikazuje ispod/iznad za odgovarajuću ekspoziciju. Prikazuje se numeričkom vrijednošću na monitoru i indikatorom mjerenja na tražilu.

 3. Prilagodite fokus i snimite objekt.

Savjet

 • Dodjelom funkcije [AEL hold] ili [AEL toggle] željenoj tipki s [Custom Key] ili [Custom Key] te okretanjem upravljačkog prstena ili upravljačkog kotačića uz pritiskanje te tipke,možete promijeniti kombinaciju brzine okidača i otvora blende (F-broj) bez promjene zadane vrijednosti ekspozicije. (ručni pomak).

Napomena

 • Indikator ručnog mjerenja ne pojavljuje se kada je funkcija [ISO] postavljena na [ISO AUTO].
 • Kada količina ambijentalnog svjetla prijeđe mjerni raspon ručnog mjerenja, treperit će indikator ručnog mjerenja.
 • Indikator upozorenja SteadyShot ne pojavljuje se u načinu ručnog podešavanja ekspozicije.
 • Svjetlina slike na zaslonu može se razlikovati od stvarne slike koja se snima.