Automatsko okretanje snimnjenih slika (Display Rotation)

Odabire orijentaciju za reprodukciju snimljenih slika.

  1. MENU(Playback) › [Display Rotation] › željena postavka.

Pojedinosti stavke izbornika

Automatski:
Kada okrenete fotoaparat, prikazana slika se automatski okreće sukladno orijentaciji fotoaparata.
Ručno:
Slike snimljene okomito prikazuju se okomito. Ako ste postavili orijentaciju slike pomoću funkcije [Rotate], slika će se prikazati u skladu s postavkom.
Isključeno:
Slike se uvijek prikazuju vodoravno.

Napomena

  • Videozapisi snimljeni okomito tijekom reprodukcije videozapisa reproduciraju se vodoravno na zaslonu ili tražilu fotoaparata.