FINDER/MONITOR

Postavlja metodu zamjene tražila i monitora.

  1. MENU(Camera Settings2) › [FINDER/MONITOR] › željena postavka.

Pojedinosti stavke izbornika

Automatski:
Kada gledate u tražilo, senzor za oko reagira i prikaz se automatski premješta na tražilo.
Tražilo(ručno):
Monitor se isključuje, a slika se prikazuje samo na tražilu.
Monitor(ručno):
Tražilo se isključuje, a slika se uvijek prikazuje samo na monitoru.

Savjet

  • Funkciju [FINDER/MONITOR] možete dodijeliti željenoj tipki.
    MENU(Camera Settings2) › [Custom Key], [Custom Key] ili [Custom Key] › postavite [Finder/Monitor Sel.] na željenu tipku.
  • Ako želite zadržati prikaz na tražilu ili prikaz na monitoru, funkciju [FINDER/MONITOR] prethodno postavite na [Viewfinder(Manual)] ili [Monitor(Manual)].
    Monitor može ostati isključen kada tijekom snimanja pomaknete oči s tražila ako gumbom DISP isključite prikaz na monitoru s [Monitor Off]. Odaberite MENU › (Camera Settings2) › [DISP Button][Monitor] i unaprijed dodajte kvačicu na [Monitor Off].

Napomena

  • Kada je tražilo pritisnuto, slike se uvijek prikazuju na monitoru, bez obzira na postavku [FINDER/MONITOR].
  • Kada je monitor izvučen, senzor za oči neće otkriti prilazak oka čak i kada je tražilo izvučeno i funkcija [FINDER/MONITOR] je postavljena na [Auto]. Slika se i dalje prikazuje na monitoru.