Uredi naziv uređaja

Možete promijeniti naziv uređaja za vezu Wi-Fi Direct ili Bluetooth.

  1. MENU (Network)[Edit Device Name].
  2. Odaberite okvir unosa, zatim unesite naziv uređaja › [OK].