Licenca

Napomene o licenci

Uz ovaj proizvod dolazi softver koji se upotrebljava na temelju licencnih ugovora s vlasnicima tog softvera. Kako bismo udovoljili zahtjevima vlasnika autorskih prava za softverske aplikacije, obvezni smo vas informirati o sljedećem. Licence (na engleskom) snimljene su u unutarnjoj memoriji proizvoda. Uspostavite vezu masovne pohrane između proizvoda i računala da biste pročitali licence u mapi „LICENSE” – „PMHOME”.

OVAJ PROIZVOD LICENCIRAN JE U SKLOPU LICENCE PORTFELJA PATENTA AVC ZA OSOBNU I NEKOMERCIJALNU POTROŠAČKU UPOTREBU U SVRHU

(i) KODIRANJA VIDEOSADRŽAJA U SKLADU S AVC STANDARDOM („AVC VIDEO”)

I/ILI

(ii) DEKODIRANJA AVC VIDEOSADRŽAJA KOJI JE KODIRAO POTROŠAČ U SKLOPU OSOBNE AKTIVNOSTI I/ILI JE PRIBAVLJEN OD DAVATELJA VIDEOSADRŽAJA KOJI IMA LICENCU ZA DAVANJE AVC VIDEOSADRŽAJA.

LICENCA SE NE DAJE NITI ĆE SE PODRAZUMIJEVATI NI ZA KOJU DRUGU SVRHU. DODATNE INFORMACIJE, UKLJUČUJUĆI ONE O PROMOTIVNOJ, INTERNOJ I KOMERCIJALNOJ UPORABI, KAO I LICENCIRANJU, ZATRAŽITE OD TVRTKE MPEG LA, L.L.C.

POGLEDAJTE HTTP://WWW.MPEGLA.COM

Napomene o softveru na koji se primjenjuje GNU GPL/LGPL

Softver koji je pogodan za sljedeću licencu GNU General Public License (u nastavu „GPL”) ili GNU Lesse General Public License (u nastavku „LGPL”) uključen je u proizvod.
Time vam se daje do znanja da imate pravo na pristup, izmjenu i redistribuciju izvornog koda ovih softverskih programa u skladu s uvjetima isporučenog GPL-a/LGPL-a.
Izvorni se kod nalazi na internetu.
Upotrijebite sljedeću URL adresu za preuzimanje.
http://oss.sony.net/Products/Linux/
Cijenili bismo kad nam se ne bi obraćali s pitanjima o sadržaju izvornog koda.