Single Burst Self-timer

Određuje primjenjuje li se samookidač za funkciju [Single Burst Shoot.] pod [Drive Mode].

  1. MENU › (Camera Settings1) › [Single Burst Self-timer] › željeni način rada.
  2. Pritisnite / (Drive Mode) na upravljačkom kotačiću.
    [Single Burst Shoot.] › lijevom/desnom stranom upravljačkog kotačića odaberite željenu brzinu za [Single Burst Shoot.] pa pritisnite sredinu upravljačkog kotačića.
  3. Prilagodite izoštravanje i snimite sliku.

    Lampica samookidača treperi, oglašava se zvučni signal, a snimanje započinje nakon isteka odabranog broja sekundi.

Pojedinosti stavke izbornika

Off :
Samookidač se primjenjuje za [Single Burst Shoot.].
2 Sec :
Samookidač se primjenjuje za početak snimanja dvije sekunde nakon pritiskanja gumba okidača tijekom snimanja [Single Burst Shoot.].
5 Sec :
Samookidač se primjenjuje za početak snimanja pet sekundi nakon pritiskanja gumba okidača tijekom snimanja [Single Burst Shoot.].
10 Sec :
Samookidač se primjenjuje za početak snimanja 10 sekundi nakon pritiskanja gumba okidača tijekom snimanja [Single Burst Shoot.].

Napomena

  • Ponovno pritisnite gumb okidača ili pritisnite / na upravljačkom kotačiću kako biste zaustavili odbrojavanje samookidača.