Svjetlina monitora

Podešavanje svjetline zaslona.

  1. MENU(Setup) › [Monitor Brightness] › željena postavka.

Pojedinosti stavke izbornika

Ručno:
Prilagođava svjetlinu unutar raspona od –2 do +2.
Sunčano vrijeme:
Prilagođava svjetlinu za snimanje na otvorenom.

Napomena

  • Postavka za sunčano vrijeme [Sunny Weather] presvijetla je za snimanje u zatvorenom. Funkciju [Monitor Brightness] postavite na [Manual] za snimanje u zatvorenom.
  • Svjetlinu zaslona nije moguće prilagoditi u sljedećim situacijama. Maksimalna svjetlina bit će [±0].
    • Kada je mogućnost [Format datoteke] postavljena na [XAVC S 4K].
    • Kada je format [File Format] postavljen na [XAVC S HD], a funkcija [Record Setting] na [120p]/[100p].
  • Svjetlina monitora fiksira se na [-2] prilikom snimanja videozapisa uz upotrebu Wi-Fi funkcija.
  • Svjetlina monitora zaključana je na [-2] kada se prikazuje upozorenje za pregrijavanje.