Poč. pov. za izoš. (fotografija)

Postavlja omjer početnog povećanja kada se upotrebljava [Focus Magnifier]. Odaberite postavku koja će vam pomoći u kadriranju slike.

  1. MENU (Camera Settings1) › [Initial Focus Mag.] › željena postavka.

Pojedinosti stavke izbornika

x1,0:
Prikazuje sliku s istim povećanjem kao i zaslon snimanja.
x5,3:
Prikazuje 5,3 puta uvećanu sliku.