Ocjena

Snimljenim slikama možete dodijeliti ocjene na ljestvici od do kako biste ih lakše pronašli.

  1. MENU(Playback) › [Rating].
    Prikazuje se zaslon za ocjenjivanje slika.
  2. Pritisnite lijevu/desnu stranu upravljačkog kotačića kako biste prikazali sliku kojoj želite dodijeliti ocjenu, a potom pritisnite sredinu.
  3. Odaberite broj (Rating) pritiskanjem lijeve/desne strane upravljačkog kotačića i zatim pritisnite sredinu.
  4. Pritisnite gumb MENU kako biste napustili zaslon za postavljanje ocjena.

Savjet

  • Ocjenjivati također možete pri reprodukciji slika s prilagodljivom tipkom. Funkciju [Rating] prethodno dodijelite željenoj tipki [Custom Key], zatim pritisnite prilagodljivu tipku tijekom reprodukcije slike kojoj želite dodijeliti ocjenu. Broj za (Rating) mijenja se svakim pritiskom prilagodljive tipke.

Napomena

  • Ocjenjivati možete samo fotografije.