Pregledavanje slika na TV-u putem HDMI kabela

Za prikaz slika pohranjenih na ovom proizvodu na TV-u potrebni su HDMI kabel (prodaje se zasebno) i HD TV opremljen HDMI priključkom.

 1. Isključite proizvod i TV.
 2. Spojite HDMI mikro terminal proizvoda na HDMI priključak TV-a pomoću HDMI kabela (prodaje se zasebno).

 3. Uključite TV i prebacite ulaz.
 4. Uključite proizvod.

  Slike snimljene proizvodom prikazuju se na TV zaslonu.

 5. Odaberite sliku desnom/lijevom stranom upravljačkog kotačića.
  • Monitor ovog fotoaparata ne osvjetljuje se na zaslonu za reprodukciju.
  • Ako se zaslon za reprodukciju ne prikazuje, pritisnite gumb za reprodukciju (Playback).

“BRAVIA” Sync

Ako spojite ovaj proizvod s TV-om koji podržava „BRAVIA” Sync pomoću HDMI kabela (prodaje se zasebno), moguće je upravljati funkcijama reprodukcije na proizvodu pomoću daljinskog upravljača TV-a.

 1. Nakon provedbe prethodnih koraka fotoaparat priključite na televizor i odaberite MENU (Setup)[HDMI Settings][CTRL FOR HDMI][On].
 2. Pritisnite tipku SYNC MENU na daljinskom upravljaču TV-a i odaberite željeni način.
 • Ako fotoaparat priključite na televizor kabelom HDMI, dostupne stavke izbornika ograničene su.
 • Samo televizori koji podržavaju funkciju „BRAVIA” Sync omogućuju radnje izbornika SYNC MENU. Pojedinosti potražite u uputama za rad priloženim uz TV.
 • Ako proizvod priključen vezom HDMI na televizor drugog proizvođača provodi neželjene radnje pri radu s daljinskim upravljačem televizora, odaberite MENU(Setup) › [HDMI Settings][CTRL FOR HDMI][Off].

Savjet

 • Ovaj proizvod kompatibilan je sa standardom PhotoTV HD. Ako spojite uređaje kompatibilne sa standardom Sony PhotoTV HD pomoću HDMI kabela (prodaje se zasebno), TV će biti postavljen na kvalitetu slike koja je pogodna za prikaz fotografija i u potpuno novom svijetu fotografija moći ćete uživati uz visoku kvalitetu koja oduzima dah.
 • Ovaj proizvod možete spojiti na uređaje kompatibilne sa standardom Sony PhotoTV HD putem priključka USB terminala s priloženim mikro USB kabelom.
 • Standard PhotoTV HD omogućuje vrlo detaljan, fotografski prikaz delikatnih tekstura i boja.
 • Pojedinosti potražite u uputama za rad koje su priložene uz kompatibilni televizor.

Napomena

 • Nemojte spajati ovaj proizvod i drugi uređaj pomoću njihovih izlaznih terminala. U protivnom može doći do kvara.
 • Neki uređaji neće raditi ispravno kada se spoje na ovaj proizvod. Primjerice, neće imati izlaz videozapisa ili zvuka.
 • Upotrijebite HDMI kabel s HDMI logotipom ili originalni kabel Sony.
 • Upotrijebite HDMI kabel koji je kompatibilan s HDMI mikro terminalom proizvoda i HDMI priključkom TV-a.
 • Kada je funkcija [TC izlaz] postavljena na [Uključeno], slika se možda neće ispravno emitirati na TV-u ili uređaju za snimanje. U tim slučajevima postavite funkciju [TC izlaz] na [Isključeno].
 • Ako se na zaslonu televizora ne prikazuje ispravna slika, odaberite MENU (Setup)[HDMI Settings][HDMI Resolution][2160p/1080p], [1080p] ili [1080i], ovisno o televizoru na koji se priključujete.
 • Kada tijekom izvoza priključkom HDMI kvalitetu slike videozapisa promijenite s 4K na HD ili obrnuto, ili promijenite broj sličica u sekundi ili prijeđete u drugi način za boju, zaslon se može zatamniti. To nije kvar.
 • Kada je funkcija [Proxy Recording] uključena s [On], slike nije moguće izvoziti na uređaj HDMI tijekom snimanja 4K videozapisa.