Razina zvuka

Određuje hoće li se razina zvuka prikazivati na zaslonu.

  1. MENU(Camera Settings2) › [Audio Level Display] › željena postavka.

Pojedinosti stavke izbornika

On:
Prikazuje razinu zvuka.
Isključeno:
Ne prikazuje razinu zvuka.

Napomena

  • Razina zvuka se ne prikazuje u sljedećim situacijama:
    • Kada je [Snimanje zvuka] postavljen na [Isključeno].
    • Kada je funkcija DISP (Display Setting) postavljena na [No Disp. Info.].
    • Tijekom snimanja s funkcijom High Frame Rate
  • Također se prikazuje razina zvuka tijekom stanja mirovanja za snimanje u načinu za snimanje videozapisa.