TC/UB Disp. Switch

Omogućuje prikaz vremenskog kôda (TC) i korisničkog bita (UB) videozapisa pritiskom tipke kojoj je dodijeljena funkcija [TC/UB Disp. Switch].

  1. MENU (Camera Settings2) › [Custom Key], [Custom Key] ili [Custom Key] › funkciju [TC/UB Disp. Switch] dodijelite željenoj tipki.
  2. Pritisnite tipku kojoj je dodijeljena [TC/UB Disp. Switch].
    • Svaki put kada pritisnete tipku, monitor će se prebaciti na sljedeći način: brojač vremena snimanja videozapisa › vremenski kod (TC) › korisnička informacija (UB) tim redoslijedom.

Napomena

  • Kada je monitor nagnut u načinu snimanja, na primjer prilikom snimanja autoportreta, informacije TC/UB ne prikazuju se. U načinu za reprodukciju informacije TC/UB prikazuju se čak i kada ne monitor nagnut.