Profil slike

Omogućuje promjenu postavki za boju, gradaciju itd. Pojedinosti o funkciji "Picture Profile" potražite na https://helpguide.sony.net/di/pp/v1/en/index.html.

Prilagođavanje profila slike

Možete prilagoditi kvalitetu slike tako da prilagodite stavke profila slike kao što su [Gamma] i [Detail]. Prilikom postavljanja tih parametara spojite fotoaparat na TV ili monitor i prilagodite ih promatrajući sliku na zaslonu.

 1. MENU (Camera Settings1) › [Picture Profile] › profil koji želite promijeniti.
 2. Pomaknite se na zaslon oznake stavke pritiskom desne/lijeve strane kotačića za upravljanje.
 3. Gornjom/donjom stranom upravljačkog kotačića odaberite stavku koju želite promijeniti.
 4. Odaberite željenu vrijednost gornjom/donjom stranom upravljačkog kotačića i pritisnite sredinu.

Upotreba unaprijed postavljenog profila slike

Zadane postavke od [PP1] do [PP10] za videozapise unaprijed postavljene u fotoaparatu utemeljene su na različitim uvjetima snimanja.

MENU › (Camera Settings1) › [Picture Profile] › željena postavka.

PP1:
Primjer postavke s gamom za videozapise [Movie].
PP2:
Primjer postavke s gamom za fotografije [Still].
PP3:
Primjer postavke tonova prirodnih boja s gamom [ITU709].
PP4:
Primjer postavke tonova boje kompatibilnih sa standardom ITU709.
PP5:
Primjer postavke s gamom [Cine1].
PP6:
Primjer postavke s gamom [Cine2].
PP7:
Primjer postavke s gamom [S-Log2].
PP8:
Primjer postavke s gamom [S-Log3] i funkcijom [S-Gamut3.Cine] u načinu [Color Mode].
PP9:
Primjer postavke s gamom [S-Log3] i funkcijom [S-Gamut3] u načinu [Color Mode].
PP10:
Primjer postavke za snimanje HDR videozapisa s gamom [HLG2].


Snimanje HDR videozapisa

Fotoaparat može snimati HDR videozapise s gamom kada su u profilu slike odabrane postavke od [HLG], [HLG1] do [HLG3]. Memorirani profil slike [PP10] obuhvaća postavku za primjer HDR snimanja. Videozapise snimljene s funkcijom [PP10] moguće je gledati s rasponom svjetline širim od uobičajenog kada se reproduciraju na televizoru s podrškom za Hybrid Log-Gamma (HLG). Na taj je način čak i scene s većim rasponom svjetline moguće snimiti i vjerno reproducirati, bez dojma preslabe ili prejake ekspozicije. HLG se primjenjuje u proizvodnji HDR televizijskog programa sukladno međunarodnoj standardnoj preporuci ITU-R BT.2100.


Stavke profila slike

Razina crne
Postavlja razinu crne. (–15 to +15)

Gamma
Odabire gamma krivulju.
Movie: Standardna gamma krivulja za videozapise
Still: Standardna gamma krivulja fotografije
Cine1: Ublažava kontrast u tamnim dijelovima i naglašava gradaciju u svijetlim dijelovima da bi se proizveo videozapis uravnoteženih boja. (ekvivalentno HG4609G33)
Cine2: Slično [Cine1], ali optimizirano za uređivanje uz video signal do 100%. (ekvivalentno HG4600G30)
ITU709: Gamma krivulja koja odgovara standardu ITU709.
ITU709(800%): Gama krivulja za potvrdu scena na osnovi pretpostavke snimanja s [S-Log2] ili [S-Log3].
S-Log2: Gamma krivulja za postavku [S-Log2]. Ova se postavka temelji na pretpostavci prema kojoj će se slika nakon snimanja obraditi.
S-Log3: Gama krivulja za [S-Log3] sa značajkama sličnijima videozapisu. Ova se postavka temelji na pretpostavci prema kojoj će se slika nakon snimanja obraditi.
HLG: Gama krivulja za HDR snimanje. Ekvivalentno HDR standardu Hybrid Log-Gamma, ITU-R BT.2100.
HLG1: Gama krivulja za HDR snimanje. Naglašava smanjenje šuma. Međutim, snimanje je ograničeno na uži dinamički raspon s [HLG2] ili [HLG3].
HLG2: Gama krivulja za HDR snimanje. Omogućuje ravnotežu dinamičkog raspona i smanjenja šuma.
HLG3: Gama krivulja za HDR snimanje. Širi dinamički raspon nego [HLG2]. Međutim, može doći do povećanja šuma.
 • Funkcije [HLG1], [HLG2] i [HLG3] primjenjuju gama krivulju istih karakteristika, no svaka daje drugačiju ravnotežu dinamičkog raspona i smanjenja šuma. Svaka ima različitu maksimalnu izlaznu razinu videozapisa koje su navedene u nastavku: [HLG1]: pribl. 87 %, [HLG2]: pribl. 95 %, [HLG3]: pribl. 100 %.

Crna Gamma
Ispravlja gamma krivulju u područjima niskog intenziteta.
Vrijednost funkcije [Black Gamma] fiksno je postavljena na "0" i nije je moguće podešavati kada je funkcija [Gamma] postavljena na [HLG], [HLG1], [HLG2] ili [HLG3].
Raspon: odabire raspon ispravka. (široki/srednji/uski)
Razina: postavlja razinu ispravka. (-7 (maksimalna kompresija crne) to +7 (maksimalno rastezanje crne))

Komprimiranje
Postavlja točku i nagib komprimiranja za kompresiju video signala kako bi se spriječila prevelika ekspozicija ograničavanjem signala u područjima visokog intenziteta objekta na dinamički raspon fotoaparata.
Funkcija [Knee] je onemogućena ako je način [Mode] postavljen na [Auto] kada je funkcija [Gamma] postavljena na [Still], [Cine1], [Cine2], [ITU709(800%)], [S-Log2], [S-Log3], [HLG], [HLG1], [HLG2] ili [HLG3]. Za omogućenje funkcije [Knee] način [Mode] postavite na [Manual].
Način rada: Odabire postavke automatski/ručno.
 • Automatski: Točka i nagib komprimiranja postavljaju se automatski.
 • Ručno: Točka i nagib komprimiranja postavljaju se ručno.
Autom. postavljanje: Postavke kada je stavka [Auto] odabrana za [Mode].
 • Maksimalna točka: Postavlja maksimalnu točku točke komprimiranja. (90% do 100%)
 • Osjetljivost: Postavlja osjetljivost. (High / Mid / Low)
Ručno postavljanje: Postavke kada je odabran način [Manual] za funkciju [Mode].
 • Točka: postavlja točku komprimiranja. (75 % do 105 %)
 • Nagib: postavlja nagib komprimiranja. (-5 (blago) to +5 (strmo))

Način boje
Postavlja vrstu i razinu boja.
U načinu [Color Mode], samo su funkcije [BT.2020] i [709] dostupne kad je funkcija [Gamma] postavljena na [HLG], [HLG1], [HLG2], or [HLG3].
Movie: prikladne boje kada je funkcija [Gamma] postavljena na [Movie].
Still: prikladne boje kada je funkcija [Gamma] postavljena na [Still].
Cinema: prikladne boje kada je funkcija [Gamma] postavljena na [Cine1] ili [Cine2].
Pro: slični tonovi boje standardnoj kvaliteti slike profesionalnih fotoaparata tvrtke Sony (kada se kombiniraju sa standardom gamma ITU709)
Matrica ITU709: boje koje odgovaraju standardu ITU709 (kada se kombinira sa standardom gamma ITU709)
Black & White: postavlja zasićenost na nulu za snimanje crno-bijelih slika.
S-Gamut: postavka koja se temelji na pretpostavci prema kojoj će se slike nakon snimanja obraditi. Upotrebljava se kada je funkcija [Gamma] postavljena na [S-Log2].
S-Gamut3.Cine: postavka koja se temelji na pretpostavci prema kojoj će se slike nakon snimanja obraditi. Upotrebljava se kada je funkcija [Gamma] postavljena na [S-Log3]. Ova postavka omogućuje snimanje u prostoru boje koji se jednostavno konvertira za digitalnu kinematografiju.
S-Gamut3: postavka koja se temelji na pretpostavci prema kojoj će se slike nakon snimanja obraditi. Upotrebljava se kada je funkcija [Gamma] postavljena na [S-Log3]. Postavka omogućuje snimanje u širem prostoru boje.
BT.2020: Standardni tonovi boje kada je funkcija [Gamma] postavljena na [HLG], [HLG1], [HLG2] ili [HLG3].
709: Tonovi boje kada je funkcija [Gamma] postavljena na [HLG], [HLG1], [HLG2] ili [HLG3], a videozapisi se snimaju s HDTV bojom (BT.709).

Zasićenost
Postavlja zasićenost boje. (-32 do +32)

Faza boje
Postavlja fazu boje. (-7 do +7)

Dubina boja
Postavlja dubinu boje za svaku fazu boje. Ova je funkcija učinkovitija za kromatske boje, a manje učinkovita za akromatske boje. Boja izgleda tamnije kada povećavate vrijednost postavke prema pozitivnoj strani, a svjetlije kada smanjujete vrijednost prema negativnoj strani. Ova je funkcija učinkovitija čak i ako postavite funkciju [Način boje] na [Crno-bijelo].
[R] -7 (svijetlocrvena) do +7 (tamnocrvena)
[G] -7 (svijetlozelena) do +7 (tamnozelena)
[B] -7 (svijetloplava) do +7 (tamnoplava)
[C] -7 (svijetlomodra) do +7 (tamnomodra)
[M] -7 (svijetlopurpurnocrvena) do +7 (tamnopurpurnocrvena)
[Y] -7 (svijetložuta) do +7 (tamnožuta)

Detalj
Postavlja stavke za funkciju [Detail].
Razina: postavlja razinu funkcije [Detail]. (-7 do +7)
Adjust: sljedeći parametri mogu se odabrati ručno.
 • Način rada: odabire postavke automatski/ručno. (Automatski (automatska optimizacija) / Ručno (pojedinosti se postavljaju ručno.))
 • Balans V/H: postavlja okomiti (V) i vodoravni (H) balans funkcije DETALJA. (-2 (otklon na okomitu (V) stranu) do +2 (otklon na vodoravnu (H) stranu))
 • Balans B/W: Odabire balans donje strane DETALJA (B) i gornje strane DETALJA (W). (Vrsta1 (otklon na donju stranu DETALJA (B)) do Vrsta5 (otklon na gornju stranu DETALJA (W)))
 • Ograničenje: postavlja razinu ograničenja funkcije [Detail]. (0 (niska razina ograničenja: vjerojatno ograničenje) do 7 (visoka razina ograničenja: nije vjerojatno ograničenje))
 • Crispning: postavlja razinu crispninga. (0 (plitka razina crispninga)) do 7 (duboka razina crispninga))
 • Jarko osvijet. detalj Postavlja razinu funkcije [Detail] u područjima visokog intenziteta. (0 do 4)

Kopiranje postavki na drugi broj profila slike
Postavke profila slike možete kopirati na drugi broj profila slike.
MENU (Camera Settings1) › [Picture Profile][Copy].

Ponovno postavljanje profila slike na zadane postavke
Profil slike moguće je ponovno postaviti na zadane postavke. Ne možete odjednom vratiti na izvorno sve postavke profila slike.
MENU (Camera Settings1) › [Picture Profile][Reset].

Napomena

 • Budući da su parametri zajednički za videozapis i fotografije, prilagodite vrijednost kada mijenjate način snimanja.
 • Ako razvijate slike RAW formata uz postavke snimanja, sljedeće se postavke ne odražavaju:
  • Razina crne
  • Crna Gamma
  • Komprimiranje
  • Dubina boja
 • Kada je funkcija [Record Setting] postavljena na [120p 100M]/[100p 100M] ili [120p 60M]/[100p 60M], funkcija [Black Gamma] fiksirana je na „0” i ne može se prilagoditi.
 • Ako promijenite funkciju [Gamma], mijenja se dostupni raspon ISO vrijednosti.
 • Kada primjenjujete gamu S-Log2 or S-Log3, šum postaje uočljiviji u usporedbi s primjenom drugih gama. Ako je nakon obrade slika šum i dalje izražen, može se poboljšati snimanjem uz svjetliju postavku. Međutim, dinamički raspon u skladu s time postaje uži kada snimate uz svjetliju postavku. Preporučujemo unaprijed provjeriti sliku testnim snimanjem s primjenom S-Log2 ili S-Log3.
 • Postavka [ITU709(800%)], [S-Log2] ili [S-Log3] mogu uzrokovati pogrešku u prilagođenoj postavci balansa bijele boje. U tom slučaju prvo provedite ručno postavljanje game tako da ne odaberete [ITU709(800%)], [S-Log2] ili [S-Log3], a potom ponovno odaberite gamu [ITU709(800%)], [S-Log2] ili [S-Log3].
 • Postavka [ITU709(800%)], [S-Log2] ili [S-Log3] onemogućuje postavku [Black Level].
 • Ako nagib [Slope] postavite na +5 u [Manual Set] pod [Knee], funkcija [Knee] onemogućuje se.
 • S-Gamut, S-Gamut3.Cine, i S-Gamut3 jedinstveni su prostori boje tvrtke Sony. Međutim, postavka S-Gamut na ovom fotoaparatu ne podržava cijeli prostor boje S-Gamut; to je postavka kojom se postiže reprodukcija boje ekvivalentna prostoru S-Gamut.