Wi-Fi Settings: WPS Push

Ako pristupna točka ima gumb Wi-Fi Protected Setup (WPS), jednostavno možete registrirati pristupnu točku u proizvodu.

  1. MENU(Network) ›[Wi-Fi Settings][WPS Push].
  2. Za povezivanje pritisnite gumb Wi-Fi Protected Setup (WPS) na pristupnoj točki.

Napomena

  • [WPS dugme] radi samo ako je sigurnosna postavka pristupne točke postavljena na WPA ili WPA2 te ako pristupna točka podržava način tipke Wi-Fi Protected Setup (WPS). Ako je sigurnosna postavka postavljena na WEP ili pristupna točka ne podržava način tipke Wi-Fi Protected Setup (WPS), izvedite [Access Point Set.].
  • Pojedinosti o dostupnim funkcijama i postavkama pristupne točke potražite u uputama za upotrebu pristupne točke ili kontaktirajte administratora pristupne točke.
  • Uspostavljanje veze može biti nemoguće ili se komunikacijska udaljenost smanjuje ovisno o uvjetima u okolini, primjerice vrsta materijala zida i ili ometajući radijski valovi između proizvoda i pristupne točke. U tom slučaju promijenite lokaciju proizvoda ili ga približite pristupnoj točki.