Auto Monitor OFF

Ako ga u načinu za snimanje fotografija ne koristite određeno razdoblje, fotoaparat automatski prelazi u način uštede energije. Funkcija je korisna za smanjenje potrošnje energije.

  1. MENU (Setup) › [Auto Monitor OFF] › željena postavka

Pojedinosti stavke izbornika

Isključeno:
Fotoaparat ne prelazi automatski u način uštede energije.
2 Sec/5 Sec/10 Sec:
Ako prođe određen broj sekundi bez radnji, fotoaparat prelazi u način uštede energije, a monitor se isključuje.
Kada je odabrana stavka [5 Sec] ili [10 Sec], monitor se zatamnjuje dvije sekunde prije isteka postavljenog trajanja.

Napomena

  • Funkcija [Auto Monitor OFF] ne radi u sljedećim situacijama:
    • Kada je monitor zakrenut za približno180 stupnjeva
    • Kada je način snimanja postavljen na [Sweep Panorama]
    • Kada je funkcija za uštedu energije isključena